Navigator DV2
Pogledajte koja očna stanja su često povezana s reumom, te koji su njihovi simptomi i metode lječenja.

Komorbiditet predstavlja veliki medicinski izazov.
Istovremena pojava dvije i više bolesti u principu je pravilo a ne izuzetak.
To važi i za reumatska oboljenja, posebno u starijoj životnoj dobi, u kojoj je teško naći osobu koja nema više međusobno povezanih oboljenja.
Na žalost, liječenje jedne bolesti često dovodi do pojave ili pogoršanje druge bolesti.
Reumatska oboljenja se uobičajeno odnose na upale zglobova, utječu i na ostale dijelove tijela, a naročito na oči.
Pojava očnih bolesti može prethoditi reumatskimg poremećajim i biti prvi znak bolesti. Upalne bolesti oka vrlo često dio kliničke slike multisistemskog reumatskog poremećaja.
Kod već poznate reumatske bolesti, očne upale mogu biti pokazatelj stepena sistemskog poremećaja. Stoga multidisciplinarni pristup, pravovremena i tačna dijagnoza, te odgovarajuća terapija očnih upalnih bolesti omogućavaju očuvanje vidne funkcije, i doprinosi poboljšanje zdravlja i spašavanje života bolesnika.
Osim upale očnih struktura, vidnu funkciju mogu ugroziti i lijekovi koji se koriste u liječenju reumatskih bolesti.
jump top
Header dijagnostika