StopReuma

StopReuma

StopReuma

StopReuma

Živjeti  sa  reumom

Uvodna upoznavanja

Saznaj više o reumi

Terapeutske vježbe


 Društvo za borbu protiv reume

StopReuma

Pojam "reuma" nije uobičajen u službenoj medicinskoj terminologiji.  Srodan pojam je artritis, koji se takođe odnosi na cijeli niz poremećaja.

Proučavanjem ovih bolesti i njihovim liječenjem bavi se reumatologija

Upoznaj se s reumom

Ne samo za one koji se prvi put sreću sa reumom; za sve koji nisu sigurni šta je reuma

Šta sadrže uvodna upoznavanja:

7 kriterija za prepoznavanje reume
Preventiva
Zlatna pravila
Masaža


Saznaj više detalja:

vrste reume, dijagnostika, konvencionalno liječenje...

Vjezbom protiv reume

Vježbe čine osnovu rehabilitacije i koriste se za poboljšanja fleksije i ekstenzije zglobova, za poboljšanje rastezljivosti mišića, ligamenata i tetiva, te za poboljšanje neuromuskularnih funkcija ... pogledaj Terapeutske vježbe i saznaćeš sve osnovne vježbe koje olakšavaju i sprečavaju reumatske tegobe.

 

Može se reći da je bolest popularno (ali pogrešno) nazvana „reuma“ grupa oboljenja koja se ispoljavaju na lokomotornom aparatu (ruke, noge, kičma, zglobovi) a svima je zajednička bol i ograničeni pokreti zahvaćenog dijela tijela. Reumatične bolesti spadaju u gupu bolesti vezivnog tkiva.
„Pod reumatizmom ili reumom u medicini se podrazumjeva mnoštvo oboljenja ne uvijek jasnog porjekla, toka i posljedica, a koja imaju nešto zajedničko: smetnje pri pokretima u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima. Pošto je svako od nas imao ili povremeno ima bolove u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima, koji su praćeni ograničenošću ili čak nemogućnošću kretanja, možemo reći da je svaki čovek pomalo reumatičar."

Nova era u liječenju

Novi vijek - novi lijekovi

 

StopReuma

U konvencionalnoj medicini osnov liječenja najčešćih reumatskih bolesti su antireumatici, koji mijenjaju ili usporavaju tok bolesti.  XXI vijek donosi i neke nove metode, prije svega biološke lijekove, MBST i Orthokin terapiju, koje se kombinuju sa konvencionalnim metodama dajući bolje rezultate i novu nadu oboljelim.

Nažalost,  novi lijekovi i terapije imaju jednu zajedničku osobinu, skupi su i nedostupni većini oboljelih.

StopReuma StopReuma StopReuma

Biološki lijekovi

Novi standard liječenja za one bolesnike s upalnim reumatskim bolestima koji ne reagiuju na konvencionalne lijekove.  Najčešće se primjenjuju lijekovi koji blokiraju citokin TNF-alfa (mala molekula koja je važna u započinjanju i podržavanju upale) i nazivaju se anti-TNF α lijekovima. U primjeni od 1998. 

BIO drugs

FDA definicija biotehnološkog proizvoda: Bilo koji virus, terapijski serum, toksin, antitoksin, ili analogni proizvod koji se može primjeniti u prevenciji, tretmanu ili liječenju bolesti ili povreda kod ljudi.

MBST terapija

MBST® - Nuclear Magnetic Resonance Therapy: Terapijska magnena rezonansa

MBST

Metoda kojom se na neinvazivan način sa signalima  elektromagnetnog polja stimulira ćelijski mehanizam.

Orthokin terapija

Autologna terapija osteoartritisa

Orthokin

Na početku procesa uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Obrađen serum obogaćen blokatorima upale  vraća se u obliku injekcija u bolni predeo pacijenta. Koristi se od 1997 godine.

 

Prva dekada 21. veka u stručnomedicinskoj javnosti nazvana je dekadom kostiju i zglobova jer je zbog obima i značaja ovih oboljenja, najveći broj istraživanja u medicini posvećen dijagnostici i liječenju ovih bolesti.

Upalne bolesti zglobova, od kojih je najčešći reumatoidni artritis, pogađa 1 do 2% stanovništva.

Reumatske bolesti su zdravstveni problem broj jedan.  Finansijski, materijalno i brojčano nesumnjivo.

U Evropi i SAD-u osteoartritisi ili degenerativne bolesti zglobova i kičme pogađaju oko 40%, a u svijetu oko 10% stanovništva. (Ovaj brojčani paradoks je prevashodno vezan za produžen životni vijek u Evropi i SAD-u, ali i za lošu medicinsku evidenciju u zemljama u razvoju.)

Stručnjaci su izračunali da je reuma najskuplja bolest na svijetu. Svaka druga žena i svaki šesti muškarac obolijevaju od nekog oblika reume. Zbog reumatskih bolesti propisuje se godišnje 14-16 miliona dana bolovanja, a polovica reumatičara mora prevremeno u penziju.  

Poželjno je da se prije pojave bolesti poduzmu preventivne mjere u smislu vježbanja i zdravog života.

Ispravna i pravovremena dijagnoza  u većini slučajeva omogućuje ako ne izlječenje, onda bitno poboljšanje. 

Zablude i istine     

Smršajte

Trešnja
jun/juli sezona trešnje

Reuma i teršnje

ljekovite vode BANJE

Upozorenje   razmisli

Sve ovdje date informacije su ISKLJUČIVO edukativnog karaktera i nemaju namjenu da se apliciraju direktno na bolesnika.


Ukolko to učinite to ste uradili na vlastitu odgovornost i autori se ograđuju od mogućih štetnih posljedica. I u slučajevima gdje ste uvjereni da ste prepoznali i dijagnosticirali bolest, postoji mogućnost skrivenih zamki.

Bavljenje medicinskim tememama na popularan način sa ciljem edukacije je vrlo opasan posao. Uvijek postoji opasnost da zbog pojednostavljenja, dođe do pogrešnih i opasnih zaključaka.

Čak i u slučajevima studenata medicine poznat je sindrom, da uglavnom prije nego polože, preleže ispit, tako što prepoznaju, kod sebe, simptome bolesti o kojima uče.

Zato, ozbiljno shvatite  UPOZORENJE

Vaše zdravlje je previše dragocjeno za amaterske pokušaje. Obavezno konsultujte ljekara i koristite stručnu i profesionalnu medicinsku pomoć!

Ali to ne znači da ne treba da se upoznate sa Vašom bolešću. Pošto ste već prisiljeni da živite sa njom upoznajte je. Naš portal je pravo mjesto za to.

Computer Carli vjezbe
Klkom na sliku upoznaćete se sa setom vježbi
za relaksaciju od prekomjerne upotrebe računara

Na portal ZDRAVA hrana
Link prema portalu
Zdrava hrana dijeta i ljekovito bilje

Šta Vam nudi banja u Slatini