NewPsA rss FB

PsA Novosti

Liječenje i terapija psorijatičkog artritis (PsA)u bitno je poboljšana i unapređena u novom mlenijumu. Biološki lijekovu su onogućili uspješnije liječenju svih domena psorijatičnog artritisa, uključujući periferni i aksijalni artritis, daktilitis, entezitis, psorijazu i afekciju nokata.
Usprkos napretku koji je bio ostvaren uvođenjem standardnih bioloških lijekova, inhibitora TNF-α (vidi), izostanak reakcije na njih kod oko 40% bolesnika bio je jasan signal o potrebi traženja daljnjih terapijskih mogućnosti.

Tri nova biološka lijeka – ustekinumab, sekukinumab i iksekizumab, kao i novi iz klase nanotehnologije (vidi); ciljani sintetski niskomolekularni lijek apremilast, odobreni su za liječenje psorijatičnog artritisa gotovo istovremeno prije desetak godina (cca 2013. godine većina je prihvaćena).
U Republici Srpskoj ovi lijekovi su odobreni i nalaze se na listi lijekova koji se izdaju na recept od 2022. (Potrebno je da ih odobri komisija Zdravstvenog fonda na preporuku ljekara specijaliste.)
Tako su mogućnosti liječenja psorijatičnog artritisa doživjele bitno poboljšanje i unaprjeđenje.
Tvrdnju (o unapređenju) ne potvrđuju baš sva klinilka ispitivanja. Paralelna poređenje sa ranijim biološkim lijekovima ne pokazuju bitna odstupanja.
Pojednostavljeno, novina bi bila ta što se oboljelim od psorijaze daju PsA lijekovi koji djeluju na psorijazu, uz istovremeno smanjivanje rizika da "klasična" psorijaza pređe u psorijatični artritis.
ALI statistika i klinička ispitivanja pokazuju da otprilike 15 do 20 posto ljudi, artritis počinje prije psorijaze, pa analizu korištenja novih PsA lijekova prepustite profesionalcima. (Znači može da se oboli od psorijatičkog artritisa bez da predhodno imate psorijazu.)

Rizici nus pojava i kontraindikacija su dovoljan razlog da ove lijekove koristite isključivo i samo po preporuci i pod nadzorom ljekara specijaliste.
Kliničke studije pokazuju da su stope remisije u slučaju korištenja bioloških lijekova od 20 do 60%. Primjena tih lijekova bolesnicima daje značajnu šansu za kvalitetnijim životom bez ili uz znatno manje bolova.
Razvoj novih lijekova prvenstveno iz skupine blokatora interleukina 17 (sekukinumab, iksekizumab), te primjena nedavno odobrenih lijekova kao što su blokator interleukina 12/23 (ustekinumab) i inhibitor fosfodiesteraze (apelimast), omogućava postizanje remisije u većem broju bolesnika s psorijatičnim artritisom. Stope remisije u kliničkim studijama sa biološkim lijekovima kreću se od 20 do 60%, što nije idealno, ali predstavlja velik napredak u liječenju psorijatičnog artritisa.